GDM

Uppdragsgivare:

GDM är ett av Sveriges starkt framväxande varumärken och är idag strategisk driftpartner i en rad olika branscher med verksamhet från Stockholm i söder till Umeå i Norr. 

Uppdrag: 

Stärka varumärket samt tydliggöra dess tjänster, produkter, och utbud via digitala plattformar. 

Lösning: 

Vi tog fram både en webb och en digital plattform samt utformade innehållet och dess teknik. Vi arbetade också med varumärket genom workshops och förtydligade också dess behov och svagheter. I dagsläget arbetar vi för att ytterligare förtydliga och öka varumärkesmedveteheten både externt och internt.

Resultat: 

Hjälpt kunden att nå rätt mottagare och marknad samt förtydliga sina kompetensområden. Skapat en tydlighet i sin marknad, produkt och tjänst. Har även bidragit till ökad attraktion på ett karriärmässigt plan.  

Boka ett möte

Teamet bakom

No items found.